Odpowiedzialność prawna fleet managera

Artykuły specjalistyczne
Zarządzanie flotą to zadanie wymagające i odpowiedzialne. Każdy fleet manager jest świadomy, że za wypełnienie swoich obowiązków odpowiada służbowo. Z zawodem tym związane są jednak liczne ryzyka, które grożą czymś więcej niż tylko utratą pracy w danej firmie. Nawet drobne uchybienia czy zaniedbania mogą doprowadzić do poważnych skutków, za które fleet manager może zostać pociągnięty do odpowiedzialności materialnej, a w skrajnych przypadkach – nawet karnej.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy