Odpowiedzialność nadawcy za szkody wynikłe z braku unieruchomienia ładunku na gruncie Konwencji CMR

Artykuły specjalistyczne
Warto jasno ustalić zakres obowiązków oraz odpowiedzialności nadawcy i przewoźnika w tym względzie, ponieważ niedopełnienie obowiązków w przedmiotowym zakresie przynosi dalekosiężne skutki dla osób trzecich, które, mówiąc kolokwialnie, padają ofiarą zaniedbań nadawców w zakresie niewłaściwego unieruchomienia ładunków.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy