Nissan wykracza poza zwyczajną sprzedaż samochodów

Artykuły specjalistyczne
Rozmawa z Garethem Dunsmore, Electric Vehicle Director, Nissan Europe.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy