Niedogodności floty mieszanej

Artykuły specjalistyczne
Każdy fleet manager marzy o jednolitej flocie, w której wszystkie samochody zarządzane są według jednego, określonego sposobu. Bowiem najbardziej znaczącym i odróżniającym floty mieszane od jednolitych problemem jest mnogość potrzeb i rozwiązań. Dlatego też fleet managerowie takich flot zmuszeni są borykać się z trudnościami dopasowania rozwiązań zarządzania oddzielnie dla każdego typu pojazdów.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy