Kij i marchewka

Artykuły specjalistyczne
Motywowanie pracowników w ostatnich kilku latach to jedno z czołowych zadań każdego fleet managera. Przełożeni oczekują, aby poprzez motywację pracowników został spełniony jeden z celów, które w zależności od specyfiki wykorzystania samochodu, a także branży może być inny.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy