Finansowa strona auta w leasingu. Ile to kosztuje i jak księgować koszty?

Sprawdź koszty leasingu i dowiedz się, jak go zaksięgować, kiedy kupujesz samochód firmowy lub potrzebujesz floty aut

Gorące tematy

Przedsiębiorstwa, których funkcjonowanie oparte jest na flocie samochodów, mają do wyboru różne możliwości finansowania zakupu aut firmowych. Najbardziej obciążające budżet będzie kupno za gotówkę. Możliwe jest również wzięcie kredytu, ale wiąże się ono z koniecznością spełnienia rygorystycznych warunków oraz osłabia zdolność kredytową. Do najkorzystniejszych sposobów należy leasing w formie operacyjnej, finansowej, ewentualnie wynajmu długoterminowego. Jakie są koszty umowy leasingowej?

Co to jest leasing floty?

Leasing samochodów firmowych to aktualnie jeden z najkorzystniejszych sposobów finansowania zakupu floty aut do przedsiębiorstwa. Polega na tym, że firma, z którą podpisujemy umowę leasingową i staje się leasingodawcą pokrywa koszty kupna pojazdu, które następnie spłacamy (jako leasingobiorca) w miesięcznych ratach. W zależności od rodzaju leasingu po zakończeniu umowy własność przechodzi na nas lub mamy prawo wykupu samochodu za ułamek ceny.

Wyróżnić można leasing operacyjny, w którym wszystkie koszty amortyzacji floty samochodów firmowych pokrywa leasingodawca. Leasingobiorca opłaca koszty związane z utrzymaniem oraz podatek VAT doliczany do raty. Właśnie przy tym typie umowy możemy później wykupić auta i stać się ich właścicielami.

Innym rodzajem tego typu umowy handlowej jest leasing finansowy, w którym koszty amortyzacji samochodów leżą po stronie leasingobiorcy. Po zakończeniu umowy przechodzą one na niego automatycznie, bez wykupu.

Niezależnie od typu umowy i indywidualnych ustaleń między jej stronami leasing uznawany jest za najkorzystniejszy sposób finansowania przeznaczony dla firm i przedsiębiorstw. Dzięki niemu nie trzeba ryzykować znacznym obciążeniem dla budżetu, czy osłabieniem zdolności kredytowej (auto nie jest środkiem trwałym, a leasing wpisuje się do kosztów). Wykorzystywany jest kapitał zewnętrzny, a raty comiesięczne pozwalają na większą swobodę w dysponowaniu pieniędzmi firmy. Łatwo też przewidzieć, ile będzie kosztowało utrzymanie floty samochodów i przygotować wcześniejsze analizy.

Zaletą leasingu floty aut jest również uzyskanie preferencyjnych warunków ich zakupu po zakończeniu umowy. Jeśli korzystamy z leasingu z wykupem, to koszty są symboliczne i zazwyczaj pozostają na poziomie 1% wartości samochodu. Możemy też skorzystać z okazji, by wymienić auto na nowe i podpisać kolejną umowę leasingową.

Leasing dla firm to również wygoda i możliwość skorzystania z usług dodatkowych. W NFM leasingobiorca otrzymuje wsparcie dedykowanego opiekuna. Współpraca zakłada także pomoc w zarządzaniu systemami operacyjnymi całej floty, np. organizacji napraw, przygotowania analiz zużycia paliwa czy zużycia części.

Leasing floty samochodów a księgowość

Finansowanie zakupu floty aut dla firmy wiąże się również z korzyściami podatkowymi. Raty wraz z opłatami manipulacyjnymi i prowizjami oraz koszty eksploatacyjne (np. paliwo) można wpisać w koszty uzyskania przychodu. W przypadku leasingu operacyjnego podatek od towarów i usług, który trzeba opłacić, jest też rozłożony na raty. Kiedy korzystamy z leasingu finansowego, odpisać możemy sobie opłaty amortyzacyjne. Wygodne jest także prowadzenie księgowości. W NFM ogranicza się ona do jednej faktury w miesiącu. Jej forma zostaje ustalona indywidualnie z klientem.

 • Jak zaksięgować leasing finansowy auta osobowego?
   

W przypadku leasingu finansowego do kosztów uzyskania przychodu można włączyć część odsetkową spłacanych rat miesięcznych. Auto można też wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wybrać metodę amortyzacji liniową (stawka amortyzacji wynika z wykazu ustawowego) lub indywidualną dla aut używanych lub ulepszanych (ze stawką 40% w skali roku i amortyzacją przez 2,5 roku). Odpisy amortyzacyjne można również wpisać w koszty (jeśli nie przekraczają wartości 150 tys. zł).

 • Jak zaksięgować leasing operacyjny auta osobowego?
   

W przypadku leasingu operacyjnego to leasingodawca amortyzuje pojazd. Nie zostaje on też wpisany do ewidencji środków trwałych firmy. Do kosztów można wpisać jednorazowo wpłatę własną i raty w całości. Należy jednak pamiętać o istniejącym limicie wysokości ujętych kosztów: dla samochodów spalinowych jest to 150 000 zł, a dla elektrycznych 225 000 zł (są to kwoty brutto dla osób zwolnionych z VAT, netto dla podatników VAT).

Niższe koszty eksploatacji floty

Taka optymalizacja procesów, na jaką pozwala leasing floty samochodów firmowych, prowadzi również do obniżenia kosztów jej eksploatacji. Nie tylko ograniczamy formalności księgowe, ale korzystamy również z dodatkowych udogodnień. NFM oferuje m.in. kontrolę jakości i analizę zasadności napraw, inwentaryzację techniczną stanu technicznego, obsługę kart paliwowych, przygotowywanie zleconych badań floty (np. analizę przebiegów w konkretnych regionach).

Ile kosztuje samochód w leasingu?

Miesięczny i finalny koszt auta w leasingu zależy nie tylko od typu umowy i jej warunków, ale też od wybranego auta. Rata leasingowa maleje wraz ze wzrostem wkładu własnego i kosztów wykupu. Jest też mniejsza, jeśli rozłożymy ją w czasie. Koszt całkowity leasingu powinien być umieszczony w ofercie leasingodawcy. Obejmuje sumę wszystkich rat miesięcznych, czynsz inicjalny (wkład własny), kwotę wykupu oraz ewentualne opłaty manipulacyjne i prowizje. Wpływ na wysokość rat będą miały również stopy procentowe.

 • Warunki umowy leasingowej: czas trwania
   

Czas trwania umowy tego typu zależy od jej rodzaju. W przypadku leasingu operacyjnego są to minimum 24 miesiące (2 lata) do 60 miesięcy (5 lat), ale istnieją również oferty na 7 lat. Jeśli korzystamy z leasingu finansowego, możemy rozłożyć raty na okres krótszy niż 2 lata.

 • Wpłata własna (czynsz inicjalny)
   

Zazwyczaj też umowa leasingowa zakłada wkład własny, czyli wpłatę początkową. W większości ofert wynosi ona od 10 do 20% wartości przedmiotu umowy. Zdarza się jednak, ze rośnie ona nawet do 45 % wartości samochodu. Można również skorzystać z leasingu bez wkładu własnego. Warto jednak pamiętać, że im wyższy będzie czynsz inicjalny, tym mniejsze raty miesięczne będziemy spłacać przez cały okres trwania umowy.

 • Usługi wchodzące w skład miesięcznej opłaty
   

Do całkowitych kosztów leasingu powinno się doliczyć również opłaty dodatkowe. Obowiązkowe będzie wykupienie ubezpieczenia Autocasco oraz rejestracja samochodów floty. Często proponowane jest również dodatkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenie GAP, które ma ochronić leasingobiorcę przed spadkiem wartości pojazdu, np. w razie poważnego wypadku.

Opłatą dodatkową może też być zwrotna wpłata depozytu gwarancyjnego, który jest zabezpieczeniem dla leasingodawcy w razie niedotrzymania warunków umowy. Zazwyczaj w późniejszym czasie przeznacza się go na opłacenie ostatniej raty leasingowej.

 • Zakup auta po okresie leasingu
   

Do całkowitych kosztów leasingu powinien być dodany również wykup auta po zakończeniu umowy. Często kwota ta jest symboliczna i minimalna, nieprzekraczająca 1% wartości. Warto jednak zwrócić uwagę na to, czy przy niższych ratach miesięcznych, nie mamy większej sumy do zapłacenia za wykupienie samochodu. Wartość ta powinna być ustalana na samym początku.

Przypisy