By mieć alternatywę

Artykuły specjalistyczne
Wprowadzone przed kilku laty regulacje GVO spowodowały, że przed użytkownikami pojazdów otworzyły się zupełnie nowe możliwości. Nowe rozporządzenie dotyczące napraw, części i serwisu, przedłuża ten okreso kolejnych kilkanaście lat.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy