Boomu na biopaliwa nie ma

Artykuły specjalistyczne
Biopaliwa przedstawiane były jako remedium na rosnące ceny ropy oraz ograniczone zasoby paliw kopalnych. Jednak kierowcy nie rzucili się na biopaliwa, a ich wartość dla środowiska naturalnego jest dyskusyjna.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy