Flota Innowacji zelektryzowała branżę

Elektryfikacja firmowego car parku, niskoemisyjna mobilność, globalne i krajowe trendy w zakresie nowych technologii motoryzacyjnych – to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas konferencji Flota Innowacji organizowanej przez magazyn FLOTA.

2019-09-30 16:02:12

Spotkanie otworzył Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych), który wygłosił prelekcję „Elektromobilność – wyzwania dla Polski”. Maciej Mazur poruszył takie zagadnienia, jak: regulacje prawne dotyczące pojazdów elektrycznych w Polsce, przewidywania dotyczące rozwoju elektromobilności, a także opowiedział o strefach czystego transportu i przykładzie Krakowa jako miasta, w którym zaledwie przez chwilę – z uwagi na zbyt duże obostrzenia –  funkcjonowała Strefa Czystego Transportu.

Kolejny panel dotyczył „Globalnych trendów w mobilności i ich wpływie na modele biznesowe w motoryzacji”. Prelekcję wygłosiła dr Alicja Pawłowska, ekspert ds. elektromobilności, Ministerstwo Środowiska. Dr Alicja Pawłowska podkreśliła m.in., jak szybko zmieniająca się technologia wpływa na korzystanie już nie z samochodów, a z usługi mobilności. – Cieszy fakt, że na sali widzę sporo nowych osób. To znak, że elektormobilność jest coraz ważniejsza, także we flotach – powiedziała na zakończenie.

Ryszard Cota, prezes zarządu Info-Ekspert mówił z kolei o „Wartościach rezydualnych samochodów z napędem alternatywnym”. Nie brakło tu pytań przedstawicieli branży fleet managenentu o to, jak ustalić wartość rezydualną pojazdu z napędem elektrycznym, który nie jest jeszcze produkowany seryjnie. – Każdy szacunek jest obarczony ryzykiem błędu, mamy jednak narzędzia, dzięki którym możemy to ryzyko minimalizować – mówił Ryszard Cota.

Przedostatni panel był poświęcony ecodrivingowi – wygłosił go Adam Knietowski, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault, który opowiadał m.in. o problemie młodych, niedoświadczonych kierowców, którzy decydują się na podróż elektrycznym autem dostępnym choćby w ramach carsharingu, a nie są przygotowani na jego przyspieszenie czy możliwą prędkość. Adam Knietowski podkreślił, jak bardzo ważna jest w tym zakresie edukacja oraz szkolenia.

Ostatni przed przerwą panel wygłosił Kamil Sobkiewicz, założyciel fundacji Na Prąd oraz ekspert ds. elektromobilności w grupie Energa, który poruszył zagadnienie rozwoju infrastruktury łasowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Przyłącza do ładowarek, idealny punkt do ładowania, rozporządzenia, którymi trzeba się kierować, a także aspekty formalno-prawne – o to między innymi pytali eksperta goście zgromadzeni na sali.

Tuż po przerwie przyszedł czas na debatę „Ekologiczna przyszłość we flotach – szanse i zagrożenia”. Wzięli w niej udział: Michał Wekiera, dyrektor wykonawczy Prawo, Przemysł, Technika w Polskim Związku Przemysłu Motoryzacyjnego; dr hab. inż. Wojciech Gis, prof. ITS; Mariusz Wnukiewicz,  szef marketingu miniauta.pl oraz Aleksander Rzepecki, Mercedes Electric Vehicles Manager Central Europe. Moderatorem dyskusji był Kamil Sobkiewicz.

Po części merytorycznej był czas na ścieżkę diagnostyczną, która pozwoliła na pokazanie zalet pojazdów z napędem alternatywnym oraz jazdy testowe. Uczestnicy mogli przetestować najnowsze modele aut elektrycznych – zarówno na placu na terenie Instytucie Transportu Samochodowego, jak i przed Instytutem.

Konferencja odbyła się w Instytucie Transportu Samochodowego, który prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. Istotą działania ITS są wielodziedzinowe rozwiązania obejmujące ekonomikę i organizację transportu, certyfikacje, telematykę, psychologię, badania: dopuszczające pojazdy do ruchu, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów wyposażenia i części pojazdów, a ponadto recykling pojazdów i zużytych materiałów eksploatacyjnych.

GALERIA

ZNAJDŹ NAS: