Rynek leasingu i wynajmu aut po zmianach przepisów podatkowych

Od stycznia wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe. Zmienią się regulacje określające sposoby podatkowego rozliczania kosztów aut. To ważne dla firm wykorzystujących w swojej działalności samochody osobowe. Nowe regulacje mogą mieć wpływ na rynek leasingu i wynajmu aut w Polsce. Ustawodawca zezwolił na podpisywanie umów na starych zasadach do końca grudnia, a odbieranie pojazdu nawet dopiero za kilka miesięcy.

2018-12-07 13:27:37

Od wielu lat to właśnie pojazdy firmowe napędzają polski rynek sprzedaży nowych samochodów osobowych. Obecnie auta firmowe  stanowią ¾ wszystkich nowych rejestracji pojazdów. Wg Związku Polskiego Leasingu po trzech kwartałach 2018 r. przyrost sprzedaży wynosi ok. 22 proc.  r/r.

W przypadku nowych umów leasingu lub wynajmu długoterminowego, zawartych do 31 stycznia 2018 r., podatnicy mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełną wysokość raty leasingowej. Zgodnie z ustawą z 23 października 2018 r. „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw”, od 1 stycznia 2019 r. opłaty leasingowe od samochodów osobowych są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej kwota 150 tys. zł netto pozostaje względem wartości samochodu. Dla aut elektrycznych  jest to 225 tys. zł. Ten drugi próg jest w trakcie uzgadniania przez rząd z Komisją Europejską (pomoc publiczna).

Wartość samochodu, jaka powinna zostać przyjęta przy rozliczeniach, to:

  • Cena netto, jeśli przedsiębiorca odlicza 100 proc. VAT, gdy pojazd jest używany wyłącznie w celach służbowych oraz prowadzona jest ewidencja jego przebiegu
  • Cena netto powiększona o 50 proc. VAT, gdy pojazd jest wykorzystywany zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych
  • Cena brutto, jeśli przedsiębiorca nie odlicza VAT.

Amortyzacja i najem

W przypadku najmu samochodów ograniczenia w rozliczaniu podatkowym miesięcznej raty będą analogiczne jak w leasingu. Jedynie dla umów do 6 miesięcy, aby obliczyć odsetek opłat możliwych do ujęcia w kosztach, należy zastosować wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Zakładane w ustawie zmiany wprowadzają dla firm podniesiony limit amortyzacji, który dotąd wynosił 20 tys. € (aktualnie ok. 86 tys. zł). Od 1 stycznia 2019 r. jest to 150 tys. zł. Limit obejmie jednak nie tylko odpisy amortyzacyjne, lecz również, w przypadku sprzedaży auta, wydatki poniesione na jego nabycie pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Koszty eksploatacyjne i ubezpieczenie

Nowe przepisy wprowadzają ograniczenie w ujmowaniu w kosztach z tytułu uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych, czyli napraw, przeglądów oraz paliwa, parkingów, myjni, opłat za autostrady i płynów eksploatacyjnych. Przedsiębiorcy używający samochodu w sposób mieszany (prywatnie i służbowo), będą mogli rozliczyć dla celów podatkowych ¾ kosztów. Firmy prowadzące ewidencję przebiegu pojazdu utrzymają prawo do rozliczenia całości kosztów związanych z używaniem auta. Uwaga, jako domniemane, przyjmuje się użytkowanie mieszane.

Podobnie jak w przypadku amortyzacji, ustawodawca postanowił przy okazji nowelizacji zwiększyć limit rozliczenia kosztów związanych z ubezpieczeniem, z 20 tys. € do 150 tys. zł (odpada ryzyko kursowe). Zachowano jednocześnie proporcję pomiędzy nowym limitem a wartością samochodu przyjętą do celów ubezpieczenia. Dotyczy on wyłącznie składki ubezpieczenia AC dla samochodu osobowego. Oznacza to, że od początku 2019 r. dla większej grupy pojazdów jest możliwe pełne odliczenie kosztów AC. Podsumowując, wprowadzone zmiany są na pewno istotne dla przedsiębiorców korzystających z samochodów osobowych. Z jednej strony, podniesione zostały limity, które od przyszłego roku wyrażone będą w złotych polskich, a także wprowadzono uproszczenia przy zastosowaniu tak zwanej kilometrówki. Z drugiej zaś pojawiły się limity dotyczące kosztów eksploatacyjnych – wskazuje Marcin Żochowski, Dyrektor Departamentu Rachunkowości Volkswagen Financial Services.

Przykład: za samochód użytkowany do celów służbowych i prywatnych za 150 000 / 184 500 zł (netto / brutto) rata wynosi 1 900 zł. Do 31.12.2018 r. odliczana w całości. Od 1.1.2019 r. koszt podatkowy, odliczany przez przedsiębiorcę, wyniesie tylko 1 700 zł (czyli do wartości 150 tys. zł netto). Pozostałych w tym przykładzie 200 zł już nie wliczy w koszty swojej działalności. Oczywiście, im wyższa wartość pojazdu, a co za tym idzie rata, różnica ta będzie rosła.

Za i przeciw

– Nowe przepisy zawsze budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Będziemy uważnie śledzić informacje i wyjaśnienia płynące z Ministerstwa Finansów oraz organów skarbowych. Jednocześnie mam nadzieję, że zmiany te nie przesłonią istotnych zalet leasingu, to jest zapewnienia mobilności przy znanych miesięcznych kosztach. Zaproponowane rozwiązania nie promują konkretnej formy nabycia czy używania samochodu – zachęca Marcin Żochowski z Volkswagen Financial Services. O rynek nie martwi się zbytnio Dyrektor Volkswagen Leasing w Polsce Rafał Trzaskowski: – Czas pokaże, co będzie dalej. Mamy jednak ogromny potencjał wzrostowy, jeśli patrzeć na największe rynki europejskie. I nie chodzi o wolumen, ale proporcje.

Można oczekiwać, że w cenie do 150 tys. netto producenci będą proponowali możliwie dużo, czyli nie tylko same modele, lecz również ich dodatkowe wyposażenie. To z pewnością korzyść dla nabywców.

Jeśli zaś chodzi o firmy finansujące te zakupy, one też nie są do końca pewne, jak rozwinie się sytuacja. Ustawa jest świeża, brakuje jeszcze aktów wykonawczych i interpretacji Ministerstwa Finansów. Być może rząd i urzędy skarbowe czekają na pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów, i później będą reagowały na sygnały z rynku.

– Nasze marże, czyli producentów i firm finansowych są na dość niskim poziomie, który zapewnia obrót. My chcemy sprzedawać, finansować i zarabiać na tym, zaś nasi klienci potrzebują pojazdów. Również czekamy na skutki nowych regulacji. Jeżeli sprzedaż droższych samochodów będzie kulała, na pewno rozważymy kroki po naszej stronie, aby znów ją ożywić ­– podsumowuje Daria Zielaskiewicz, Dyrektor Departamentu Marketingu i Brand Management VWFS.

ZNAJDŹ NAS: