Coraz większy wzrost zainteresowania leasingiem w Europie

Federacja Leaseurope, reprezentująca europejski rynek leasingu podała, że w 2016 roku wartość wszystkich nowych umów leasingowych, zawartych w Europie, wyniosła 333,7 mld euro. To oznacza 10,3 proc. wzrost rynku w stosunku do 2015 r.

2017-09-19 10:59:32

Wysoki trend wzrostowy, obserwowany w Europie od 2014 r., nie omija także naszego kraju. Polska branża leasingowa z 16,6 proc. dynamiką w 2016 r. (w porównaniu z 2015 r.) i dwucyfrowym wzrostem w ostatnich 5 latach, znajduje się w gronie sześciu największych rynków leasingu w Europie.

Europejska branża leasingowa wkroczyła w trzeci wzrostowy rok.

Trend ten jest  zauważalny na wszystkich krajowych rynkach, biorących udział w badaniu statystycznym federacji Leaseurope. Wartość nowych umów leasingowych odnoszących się do pojazdów osobowych wzrosła w Europie o 12,6% w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2015, podczas gdy dynamika segmentu samochodów dostawczych wyniosła 13,1%. Równie dobre wyniki odnotowano w zakresie transakcji dotyczących maszyn i urządzeń przemysłowych (wzrost o 10,3% r/r). W 2016r. skromny, 1,8 proc. wzrost, europejska branża leasingowa wypracowała w obszarze leasingu nieruchomości, natomiast segment leasingu komputerów i maszyn biurowych, odnotował spadek o -7,4%.

Sytuacja polskiego rynku leasingu, którego dane do Leaseurope raportuje Związek Polskiego Leasingu, jest bardzo dobra.

2017 rok jest piątym z rzędu rokiem z dwucyfrowym tempem wzrostu polskiego rynku leasingu. Według analiz ZPL, po I półroczu 2017 wartość aktywnego portfela tj. inwestycji aktualnie finansowanych przez branżę leasingową przekroczyła 109 mld zł i była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (120,7 mld zł na koniec czerwca 2017 r.). Związek szacuje,  że w Polsce z takiego finansowania aktywnie korzysta około 600 tysięcy firm. Największą grupą klientów polskich leasingodawców pozostają mikro i małe firmy. Branża leasingowa blisko połowę swoich usług (49%), kieruje do najmniejszych firm, czyli klientów o rocznych obrotach do 5 ml zł., a ¾ wszystkich klientów stanowią firmy mikro i małe

- Dane Leaseurope za 2016 r. i wcześniejsze lata pokazują, że sektor motoryzacyjny jest stabilnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi koniunktury branży leasingowej. Wyniki badania Oxford Economics potwierdzają tezę, zgodnie z którą, firmy korzystające z leasingu charakteryzują się wysokim poziomem aktywności inwestycyjnej - powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, członek Rady Dyrektorów Leaseurope.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która zrzesza 32 podmioty. Są wśród nich firmy leasingowe, firmy świadczące usługi wynajmu oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 46 związków z 33 krajów Europy. Więcej: www.leasing.org.pl.

ZNAJDŹ NAS: