Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Dział Sprzedaży Kart Flotowych
ul. Chemików 7
09-411 Płock
fax. (024) 365 55 33
infolinia:
0 801 235 682 - z telefonów stacjonarnych
0 501 235 682 - z telefonów komórkowych
flota.orlen.pl
 

Warunki przystąpienia do programu FLOTA

Warunkiem przystąpienia do programu FLOTA jest zakup minimum 1000 litrów paliwa miesięcznie. W przypadku usług Złoty Szlak i Twoja Lokalna Stacja, przeznaczonych dla firm z sektora transportowego i przemysłowego z dużymi flotami pojazdów, próg przystąpienia do programu wynosi minimum 10 000 litrów paliwa na miesiąc.

Aby zawrzeć Umowę o wydanie i użytkowanie kart flotowych, należy wypełnić i dostarczyć do PKN ORLEN:

  1. Wniosek o wydanie i użytkowanie kart flotowych.
  2. Zapotrzebowanie na karty flotowe.
  3. Potwierdzenie zabezpieczenia płatności.
  4. Podpisane Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flotowych.
  5. Komplet dokumentów rejestrowych firmy:
    a. wyciąg z Rejestru Handlowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. W przypadku spółek cywilnych potrzebna jest umowa spółki (oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza, członka zarządu, właściciela firmy lub uprawnionego pracownika PKN ORLEN z datą wystawienia nie później niż 3 miesiące wstecz),
    b. Kopia decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON.

Dokumenty należy odesłać na adres:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Dział Sprzedaży Kart Flotowych
ul. Chemików 7
09-411 Płock
fax. (024) 365 55 33

Wzory formularzy do zabezpieczenia płatności:

Wysokość rabatu, rodzaj zabezpieczenia płatności oraz inne warunki biznesowe przystąpienia do FLOTY ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Szczegółowe informacje nasi przedstawiciele przekażą podczas spotkania.

 
2004-2014 Copyright © Forum Media Polska Sp. z o.o.
O Magazynie | Reklama | Prenumerata | Mapa witryny | Kontakt