Perfekcyjne rozpoczęcie roku: wyniki ©KODY rosn± w Polsce i na ¶wiecie

©KODA płynnie przeszła do 2017 roku, kontynuuj±c w pierwszym miesi±cu trend wznosz±cy z roku poprzedniego. W styczniu producent z Republiki Czeskiej dostarczył do Klientów rekordowe 93 800 samochodów, o 2,4% więcej niż w styczniu 2016 roku. Szczególnie znacz±ce wzrosty w skali globalnej ©KODA zanotowała w Europie Wschodniej (+ 23,2%) oraz ¦rodkowej (+ 17,6%).

©KODA nie oddaje pozycji lidera na polskim rynku i nie zwalnia tempa rozwoju. W styczniu czeska marka utrzymała pozycję lidera polskiego rynku z udziałem rynkowym na poziomie 13,8%, a modele FABIA i OCTAVIA pozostaj± dwoma najchętniej wybieranymi samochodami w Polsce. Wyniki czeskiej marki cały czas pozostaj± w trendzie wznosz±cym: w minionym miesi±cu zarejestrowano aż 5 246 samochodów, to jest o 12,9% więcej niż w styczniu 2016 roku, a wyniki FABII i OCTAVII, odpowiednio 1 788 i 1 492 rejestracji, oznaczaj± wzrost o 5,9% i 6,7%. Szczególnie znacz±ce wzrosty w¶ród modeli w pierwszym miesi±cu roku zanotował RAPID (o 20,6% do 961 samochodów, siódme miejsce na rynku) i SUPERB (o 85,8% do 561 samochodów, drugie miejsce w segmencie).

©KODA pozostaje także zdecydowanym liderem polskiego rynku flotowego, styczeń kończ±c wynikiem 3 392 zarejestrowanych aut, o 16,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dwoma najpopularniejszymi samochodami polskiego rynku flotowego pozostaj± modele FABIA i OCTAVIA.

„©KODA wchodzi w nowy rok na polskim rynku w ¶wietnej formie” – mówi Klaudyna Gorzan, PR Manager marki ©KODA. „Jeszcze nigdy nie byli¶my tak silni, jak teraz: kolejne wzrosty następuj± na chwilę przed fal± ważnych dla nas debiutów: od¶wieżonych modeli OCTAVIA i CITIGO oraz zupełnie nowego, pierwszego dużego SUV-a marki, modelu KODIAQ. Rynkowy sukces ©KODY nie byłby możliwy bez wielu czynników, w¶ród których kluczow± rolę odgrywa zaangażowanie pracowników sieci dealerskiej i serwisowej oraz wyj±tkowo korzystna oferta z przystępnymi metodami finansowania.”

Siln± ofertę produktow± wspiera innowacyjna oferta finansowa. Klienci indywidualni w pierwszym miesi±cu 2017 roku chętnie sięgali po ©KODA Kredyt Niskich Rat. Ta oferta bazuje na wyj±tkowo niskich miesięcznych ratach za nowe auto, czasem nawet dwukrotnie niższych od rat tradycyjnego kredytu samochodowego. W ©KODA Kredyt Niskich Rat nabywcy co trzy lub cztery lata mog± zmieniać auto na nowe, tak jak w abonamencie. Dotychczas używany samochód po prostu oddaj± i mog± podpisać kolejn± umowę na wybrany nowy model marki. W¶ród Klientów indywidualnych, którzy mieli do wyboru również inne produkty finansowe w ofercie ©KODA Financial Services (w tym tradycyjny kredyt samochodowy), 51% wybrało ©KODA Kredyt Niskich Rat.

Z kolei zalety finansowania ©KODA Leasing Niskich Rat doceniaj± menedżerowie zarówno z małych i ¶rednich firm, jak i z mikroprzedsiębiorstw oraz osoby prowadz±ce jednoosobow± działalno¶ć gospodarcz±. Dedykowany Klientom biznesowym produkt również pozwala płacić niskie miesięczne raty, ale i korzystać z fiskalnych zalet leasingu operacyjnego. W¶ród oferowanych przedsiębiorcom produktów ©KODA Financial Services, w styczniu 2017 roku dokładnie 1/3 Klientów podpisała umowy na ©KODA Leasing Niskich Rat.

©KODA na ¶wiecie: styczeń z rekordem

Po bardzo dobrej formie osi±gniętej w 2016 roku, w styczniu ©KODA utrzymała dobre wyniki z ostatnich miesięcy. Dostarczaj±c w poprzednich dwunastu miesi±cach w sumie 1 127 700 samochodów, czeska marka już po raz trzeci z rzędu osi±gnęła wynik przekraczaj±cy milion w skali roku. „©KODA bardzo dobrze rozpoczęła 2017 rok. Utrzymujemy wysokie wyniki na całym ¶wiecie” – informuje Werner Eichhorn, Członek Zarz±du ©KODY ds. Sprzedaży i Marketingu. „Obecna gama modelowa i zbliżaj±ce się nowo¶ci zapewniaj± nam dobr± pozycję na rynku.

Kluczowy dla utrzymania tego doskonałego trendu wzrostowego marki będzie model KODIAQ. Nowy duży SUV marki będzie stopniowo wprowadzany na rynki całego ¶wiata od końca lutego” – dodał Eichhorn.

W Europie Zachodniej ©KODA rozpoczęła rok z czteroprocentowym wzrostem, dostarczaj±c w styczniu 34 200 samochodów (styczeń 2016: 32 900 samochodów). Na rynku niemieckim – największym europejskim odbiorcy marki – dostawy wzrosły do poziomu 11 200 samochodów (styczeń 2016: 10 500 sztuk, różnica + 5,9%). Czeska marka zanotowała dwucyfrowe wzrosty we Francji (+ 17,2% do 1 700 samochodów), Włoszech (+ 20,9%, 2 000 sztuk), Hiszpanii (+ 11,2%, 1 600 sztuk) i Szwecji (+21,6 %, 1 000 sztuk).

W Europie ¦rodkowej ©KODA zanotowała mocny wzrost o 17,6%, dostarczaj±c Klientom 16 700 samochodów (styczeń 2016: 14 200 samochodów). Na rynku krajowym ©KODA dostarczyła aż o 19,5% więcej samochodów niż w analogicznym czasie w roku poprzednim (wzrost z 6 400 do 7 700 sztuk). Oprócz Polski, ©KODA zanotowała w tej czę¶ci Europy także dwucyfrowe wzrosty w Chorwacji (+ 43,5%, 200 sztuk) i na Węgrzech (+ 14,1%, 900 dostaw).

W Europie Wschodniej wyniki czeskiego producenta wzrosły o 23,2% do 2 400 dostarczonych samochodów (styczeń 2016: 2 000 samochodów). Dostawy na Ukrainie wzrosły o 118,5% do 300 samochodów (100 w styczniu 2016). Marka zanotowała też 22,3% wzrostu w krajach bałtyckich, dostarczaj±c do nich 500 samochodów (400 w styczniu 2016).

W Rosji ©KODA utrzymuje swoje wyniki, notuj±c wzrost o 0,4% wobec 3 600 samochodów dostarczonych w styczniu zeszłego roku.

Zapotrzebowanie na czeskie samochody wzrosło w Turcji i Izraelu. W pierwszym z tych krajów ©KODA dostarczyła o 79,3% więcej samochodów niż rok temu (wzrost z 700 do 1 300 samochodów). W Izraelu wynik podniósł się o 9,6% do 3 500 dostarczonych samochodów (3 200 w styczniu 2016).

Chiny pozostaj± niezmiennie największym odbiorc± ©KODY na ¶wiecie: w styczniu dostarczono tam 30 000 samochodów (w styczniu 2016: 31 400).

W rozpoczynaj±cym się roku ©KODA kontynuuje swoj± ofensywę modelow±: już w lutym na rynku debiutuj± dwie nowo¶ci, modele KODIAQ i zmodernizowana OCTAVIA. W przeci±gu roku pojawi się wiele innowacji w pozostałych modelach gamy, jak w zmodernizowanym modelu CITIGO.

Dostawy ©KODY do Klientów w styczniu 2017 (w jednostkach, zaokr±glone do 100, według modelu, różnica procentowa do stycznia 2016):

©KODA OCTAVIA (37 400; - 4,6%),
©KODA RAPID (17 700; + 5,9%),
©KODA FABIA (15 700; + 8,2%),
©KODA SUPERB (13 500; + 37,2%),
©KODA YETI (6 400; - 27,3 %),
©KODA CITIGO (sprzedawana tylko w Europie: 2 500; + 5,2 %).

¬ródo: ©koda Polska

Poleć znajomym:

Zamów bezpłatny newsletter:


Prezentujemy relację z największej plenerowej flotowej imprezy w Polsce. Wielki Test Flotowy w tym roku rozegrał się w epickiej lokalizacji - na dziedzińcu Twierdzy Modlin. Cóż to były za emocje!

2004-2014 Copyright © Forum Media Polska Sp. z o.o.
O Magazynie | Reklama | Prenumerata | Mapa witryny | Kontakt